Saturday, May 24, 2008

Balay sa UlanMibunok na usab ang ulan midaligdig nag-awas ang langit
Sandayong sa kahimungawong mihapos sa hupas nga paghandom

Giagakay sa nahumkang bintana ang mikagay nga kahilom
Kahaponon nga nahukmang tungaon sa kahayag ug kangitngit

Mikatay sa balisbisan ang bagon sa katugnaw ug giyagaw
Sa gaway sa gabon ang panganod nga nanibsib sa ampoanan

Ang tinagoang gilangkat sa ulan motuhil sa panumdoman
Kahumot sa ginabas sa tugkaran nga gitan-ogan sa hulawThursday, May 22, 2008

UgsolYoung as I am, old as I am,

I forget tomorrow, the blind man.

I forget silence

The owner of the smile.


W. S. MERWIN
Mokilab sa nawong sa tubig
Diin tin-aw ang aninag sa langit
Ug ang panas nga nag-igdal sa daplin sa sapa
Nagbaga sa udtong tutok.
Ang bata mipahiluna sa iyang sibot
Sa liogliog sa sulog,
Sa baba sa daganasan:
Sa iyang pagkisaw sa tubig sa unahan
Mga anino mokilab daw lama sa kahidlaw
Nga miguna sa alimpatakan,
Lubog mga panghitabo sa lunhawng kalibotan
Nga dili na maugkat.
Unsay mga tinagoan sa kahilom
Sa sayong kahaponon
Nga lalim pa sa hudyaka,
Unsay mga tanghaga nga nasangit
Ug dili na malangkat
Gikan sa diyutayng pukot sa kamingaw?
Ang kawayanan mipiliik sa kalaay
Samtang ang dagway sa mga dahon
Nga gianod sa dagayday sa mga takna
Way kalainan sa isda
Nga gidibuho sa bata
Sa kakulba sa nahiagomang pag-inusara.
Kinsay sad-an? Kinsay mabasol
Nga sa blankong papel
Hanap ug way tagtungod
Ang handuraw nga gikuriskuris
Sa hapo nga bathala sa nalambod
Nga abakada sa katulogon?
Unsa katugob ang paghinulsol
Nga makaimpas sa tanan? Paglabay
Sa dili na maisip nga kasaulogan,
Kinsay molukat sa gimino nga ugsol
Sa kahimangod?Sunday, May 18, 2008

Lamparilya

1

Ipahiluna sa suok sa dapog maadlaw
Kay tingalig mabugha sa kundat sa mga bata,
Kini dumdomon sa apohan
Matag kilumkilom.

2

Lamparilyang minaomao,
Ang sudlanan sa gas garapa sa ampisilin,
Gipahaom sa lata sa gatas
Nga pinintalag lugom rosa, hagkot tan-awon
Sama sa lingagngag sa maral.

Ang tubo botelya sa patis
Nga gitubtoban sa masigkatumoy
Unya gilugpitan sa lubot sa lata sa sardinas
Nga gikortehag giringgiring.
Ang suksokanan sa pabilo
Linukot nga sin nga gimontar sa tansan.

Tinabas gikan sa dunot nga kinarnerong habol,
Ang pabilo motidlom mogimaw
Kon tuyoktuyokon ang lisoanang alambre
Nga giporma sa letrang G:
Gabii, Gumon, Ginoo.

Ug kon pasigaon na,
Nagtangag kinig tipasi nga makapuno sa balay,
Bul-ul nga may tilaok ug tinai,
Kalipay ug kasakit sa anunogba
Kansang mga pako namansa sa tinta nga giwilik
Sa pluma ni Dr. José Rizal.

3

Hataas ug way timik
Ang kagabhion.
Ang mga bitoon
Nagpadayon paglawig
Sa way panagana
Ni panginlabot
Tadlas sa kagabhion.
Ang mga lamparilya
Sa kalibotan nangatagak
Sa halawon nga lugot
Sa kagabhion.

4

Ug sa dihang mahikatulog na ang tanan,
Pagamyan sa tigulang ang siga sa lamparilya
Ug ipahiluna ang pulawan pipila ka dangaw
Gikan sa nagpirokpirok niyang tabontabon

Pamasin nga dili siya ianod
Sa bul-og sa kangitngit.Sanglitanan sa Kalipay ug Kasakit: mga balak ni Vicente Vivencio Bandillo© 2003 ni Vicente Vivencio Bandillo