Wednesday, November 5, 2008

Pasunding sa KilumkilomSa talisalop nga adlaw
Ang dalagang bakol
Nga anak sa kargador

Naglingkod sa linakon
Nga pisi sa pantalan
Sama sa usa ka serenang biniyaan.

Buhok gihapuhap sa tin-awng huyuhoy,
Siya nagdanguyngoy
Nga naghapyod

Sa binhod nga lapalapa,
Sa lulid nga tuhod.
Matag karon ug unya siya moyanghag

Ug ang iyang tina-awan
Sakmiton sa mga gitgit
Nga mosakdap tadlas sa dagat,

Hangtod nga paingon sa langit
Inanay nga misanap
Ang asgad nga kangitngit,

Ug ang kalibotan
Sa iyang hunahuna
Nahisama na lamang

Sa usa ka lusok nga luha.