Monday, July 6, 2009

Bathalan-ong Palad: TUDLO


DUHA KA BATA GIHULGA SA USA KA SILOYBukas ang tabil sa langit
usa ka kamot gitunton
mahimong yugyogon mahimong kapyotan
ipsot sa dayag nga kadaogan
ugaling ang kalibotan gibalhog
sa kalimot gilampornas sa butol
nga batikulon gibilanggo nga nagluko
sa kwadro gipaod nga nagdupa
gitionag sulo gipatakdag
libat nga pangagod gipalut-ag
balikwaot nga talan-awon
ang mga bulabog nanghagtok
daw mga tudlo sa atop
sa kapilya sa unahan
dagan lasang dagan
dayon dayon dahoyag
bisag naay daghang lansang sa dalan
ibtang gipataop sa kadanghag
sa hagdan Nay Nay samaran si Tatay
apan ang singgit gipaligsan sa brotsang buaw
gisilhig sa sudlayng igwad ug way puangod
kon luwatan mo ang damgo
malagmit mapandol ka
dili ka tuod modugo apan
sanglit nahinawomg motulilik ka
mahitumpawak sa kawanangan
ang imong kahimungawong
ug mahulong nga kawang
ang imong kahingawa
ang timbre way koneksyon way kuryente
way tagoanan way pultahan way
kabangaan way hibangkaagan
ang kahadlok bunga sa alimungaw
ang langgam gidagaw lang sa alingiing
sa way pagduha-duha
naglutaw-lutaw nga way kapaingnan
sa ayaay nga huyuhoy


Tuesday, June 16, 2009

Bathalan-ong Palad: KUMAGKO

OEDIPUS REX


ang kahapdos sa akong kuko
nga gitusak sa sanghang kabilya
nga tayaog sima
maoy lamdag sa huning linangkat
sa tinangkal kong hasang
karon liso hamis damlag almohadon
danyos sa sagpa sa saag nga gapasan
dagmal lusot sa pagasong tungkaran
may duha ka (ulo sa)
uwak nga dili mahimas
nagpasiklap nagping-it naghandom
kaha silag sinakdapay
hingpit nga pag-usisa
subay sa gikalamayong bukton
sa mga dakit pinugngang
ginhawa ug dugo midagayday
dulhog sa atabay nga puno
sa gilimod nga kalipay
sa gidumiling pakigdait
sulod sa gantangan sa unod
langsa ang hugot ginaksanay
tadlas sa lawom nga lawod
sa gisapwang bagaybay
tapion sa nag-uylap nga samad
buhing badlis sa nasangit
nga inunlan sa balod
sanglit lumalabay daw aso
gayod ang gugma way paglubad
hayang man o kulob hayan humod
ang lang-og nga kangitngit

Wednesday, May 27, 2009

Bathalan-ong Palad: INGKITSI EBA, SIYA NGA NAHIBILING NAG-INUSARA


bisag gigaogao
kay lagi lagas na
nanggasal pa
gaksa ako
daw abano
burlap sisal sako
bulsitang may lama
sa kulihad ug
bangkoliya
hikalimting
tagingting sa lansang
taligam-ing hadyong
sa walhong martilyo
pero nungka ang tarheta
nga molibkas sa gawang
sa hawla
sa Paraiso


Thursday, March 12, 2009

Pinadayaga batallas de amor campo de pluma

LUIS DE GÓNGORA Y ARGOTE

I have spread my dreams under my feet;
Tread softly because you tread on my dreams.


WILLIAM BUTLER YEATS


ANG DAMGO

Usa ka langgam giihaw ibabaw sa panas.
Puting mga balahibo nagpasad. Nagkadugo.
Way kasikas nga mabati. Talisalop ang adlaw.


MGA PANGUTANA UG MGA TUBAG

Kinsa? Wala-hiilhing mga tawo, ug usa ka langgam.
Unsa? Pagpatay.
Giunsa? Giabis ang tutonlan.
Diin? Sa panas.
Kanus-a? Usa ka hapon.
Ngano? Wala na higugmaa.


ANG BALAK

Nagpili kog dagang
Gikan sa mga balhibong nagpasad
Sa tiilan sa panas
Diin usa ka hapon niana
Ilang giluba ang langgam
Nga wala na higugmaa.
[detalye gikan sa kwadro ni Jan Baptist Weenix]

Thursday, January 29, 2009

Der Bedrohte MörderDad-i kog sarang panagang sa hait
Nga tinan-awan sa mga lumad
Niining halayong siyudad,
Sama pananglit, tunga
Sa garapang hangin sa Basdiot.
(Habak nga buot huptan sa tanang mosuot
Sa gilumot apan lag-it
Nga lugot sa kangitngit.)
Unya sa sagadsad
Sa imong tsinelas
Sa haw-ang pantaw sa sayong kabuntagon,
Sa hilaw pang silaw sa adlaw sa
Hinayng dahili sa imong kahumot subay sa
Panghaw sa pinugngan mong ginhawa sa
Alisngaw sa imong panit nga daw hinungaw
Sa yuta human sa alindahaw,
Hatagig diyutayng hagawhaw
Ang kalibotan.
Sa laay kong pag-inusara
Dinhi sa hinlo apan tugnawng dapit,
Kanunay kong gihulat ang bugnawng
Silaob sa imong pagduaw,
Subsob-takulahaw
Sama sa paggimaw sa yagpis nga bulan
Sa daklit ug hubo nga kaadlawon.
Usahay udtong tutok na diay, dili kaadlawon.
Usahay sa hinanaling oras sa taob
Ang akong mga maleta daw mabusdik
Sa naghingaping pangindahay,
Naglungkaob kay gibutod
Sa Dagat sa Kabisay-an. Oo,
Sa dagsang kahaponon magdaguok ang lapyahan
Ug sa makausa pa
Sakliton ako sa kilas nga handuraw
Unya duyanon sa asgad
Ug tibuok nga hinaganas sa balod
(Diin pagmata, pinasikad
Sa hagashas nga asin sa dalunggan,
Tataw nga maoy sad-an ang hunas.)
Karon ania ako,
Namahid sa hinunob sa kabalisa
Nga mitubod sa akong agtang,
Matag karon ug unya mamalikas sa hilom
Isip sumpa sa umaabot
Nga halawom di-kapugngang way-kinutobang gabii sa kamingaw.
[detalye gikan sa kwadro ni Rene Magritte]

Sunday, January 18, 2009

Jacob's LadderMatam-is kanunay ang pagpaubos.

Pananglit, usa ka hagdan: ang kinaibabwang ang-ang
Nagpanawag sa linalang nga nahiugbok sa tiilan.

Busa si Jacob nga gitugahag hagdan nga way kapaingnan
Taliwala sa hataas nga pag-inusara
Mitikang sa way pagduhaduha paingon sa katingalahan.

Apan karon wa nay hagdan nga ingon niini.
Gawas tingali sa Samboan, diin kagahapon lamang
Ang Jacob sa lungsod—mga aping namiyuos sa alak
Ug kamingaw—human mabuwad sa lingay nga adlaw
Misaka nga nagdupa, lubog nga kalimutaw gisakyan
Sa nagkalandrakas nga panan-awon.

Hayan, sa iyang paglayat patidlom pataas,
Ibabaw sa kalubihan, lagbas sa dawiraw sa kasanggotan
Nga gitangko sa ilaga sa kayugot ug pamintaha,

Natugkad da gayod niya ang kahulogan sa katam-is
Sa pagpaubos.Thursday, January 15, 2009

Sa KapulihayAbton ra gyod sa kakutas ang kalag: samtang
Nagpatighulog nga nagbilangkad subay
Sa dugokan, o kaha suot sa nangasangsang
Sangasanga sa baga, tikig ug kalambre ang naani
Sa mga gabayng hagbay rang nangagasgas
Ug nangapudpod sa way puas nga paghinubig
Sa dunot nga sakayan sa kahimungawong.
Nan, unsa pay kalingawan sa tigulang kunot
Gawas sa pagkulihad sa hagkot nga lawog
Sa kaligutgot nga namilit sa gihawaan,
Paghagpat sa dapawng miukob sa aslom
Nga bilahan sa tanlag, pagyamyam pabali
Sa orasyon pakubol nga, intawon, uyamot
Lamang panagang sa salamangka sa kalimot.Wednesday, January 7, 2009

SonatinaLOVE AMONG THE RUINS


Maggunitanay ta, unya binanwagan sa bituon,
Latason ta ang hataas nga patag sa kagabhion.


DAPLIN SA BAYBAYON

Sa hanap nga kahaponon
Gilukat sa lumot ang pulseras
Sa gapnod. Gipas-an
Sa sapa ang budhi sa kahayag.
Kinsay wa mahiagom
Sa kapintas sa saad?
Sa unahan nagkatibulaag
Ang mga sumusunod sa dagat,
Nagbugtaw sa alibangbang
Nga dili na mobalik.


PAGMAHAY SA SAKAYANON

Iisa ko daw layag kining panyong umog sa luha
Ug ako mopanaw luwan sa pakyas kong tinguha.


PANAMILIT

Ang kabugason naglaylay sa lapyahan
Sa lawak nga puno sa tagak nga dahon.
Akong higala, bunga sa katulogon,
Sa gabiing may gihambin nga dakbayan.