Thursday, January 29, 2009

Der Bedrohte MörderDad-i kog sarang panagang sa hait
Nga tinan-awan sa mga lumad
Niining halayong siyudad,
Sama pananglit, tunga
Sa garapang hangin sa Basdiot.
(Habak nga buot huptan sa tanang mosuot
Sa gilumot apan lag-it
Nga lugot sa kangitngit.)
Unya sa sagadsad
Sa imong tsinelas
Sa haw-ang pantaw sa sayong kabuntagon,
Sa hilaw pang silaw sa adlaw sa
Hinayng dahili sa imong kahumot subay sa
Panghaw sa pinugngan mong ginhawa sa
Alisngaw sa imong panit nga daw hinungaw
Sa yuta human sa alindahaw,
Hatagig diyutayng hagawhaw
Ang kalibotan.
Sa laay kong pag-inusara
Dinhi sa hinlo apan tugnawng dapit,
Kanunay kong gihulat ang bugnawng
Silaob sa imong pagduaw,
Subsob-takulahaw
Sama sa paggimaw sa yagpis nga bulan
Sa daklit ug hubo nga kaadlawon.
Usahay udtong tutok na diay, dili kaadlawon.
Usahay sa hinanaling oras sa taob
Ang akong mga maleta daw mabusdik
Sa naghingaping pangindahay,
Naglungkaob kay gibutod
Sa Dagat sa Kabisay-an. Oo,
Sa dagsang kahaponon magdaguok ang lapyahan
Ug sa makausa pa
Sakliton ako sa kilas nga handuraw
Unya duyanon sa asgad
Ug tibuok nga hinaganas sa balod
(Diin pagmata, pinasikad
Sa hagashas nga asin sa dalunggan,
Tataw nga maoy sad-an ang hunas.)
Karon ania ako,
Namahid sa hinunob sa kabalisa
Nga mitubod sa akong agtang,
Matag karon ug unya mamalikas sa hilom
Isip sumpa sa umaabot
Nga halawom di-kapugngang way-kinutobang gabii sa kamingaw.
[detalye gikan sa kwadro ni Rene Magritte]

Sunday, January 18, 2009

Jacob's LadderMatam-is kanunay ang pagpaubos.

Pananglit, usa ka hagdan: ang kinaibabwang ang-ang
Nagpanawag sa linalang nga nahiugbok sa tiilan.

Busa si Jacob nga gitugahag hagdan nga way kapaingnan
Taliwala sa hataas nga pag-inusara
Mitikang sa way pagduhaduha paingon sa katingalahan.

Apan karon wa nay hagdan nga ingon niini.
Gawas tingali sa Samboan, diin kagahapon lamang
Ang Jacob sa lungsod—mga aping namiyuos sa alak
Ug kamingaw—human mabuwad sa lingay nga adlaw
Misaka nga nagdupa, lubog nga kalimutaw gisakyan
Sa nagkalandrakas nga panan-awon.

Hayan, sa iyang paglayat patidlom pataas,
Ibabaw sa kalubihan, lagbas sa dawiraw sa kasanggotan
Nga gitangko sa ilaga sa kayugot ug pamintaha,

Natugkad da gayod niya ang kahulogan sa katam-is
Sa pagpaubos.Thursday, January 15, 2009

Sa KapulihayAbton ra gyod sa kakutas ang kalag: samtang
Nagpatighulog nga nagbilangkad subay
Sa dugokan, o kaha suot sa nangasangsang
Sangasanga sa baga, tikig ug kalambre ang naani
Sa mga gabayng hagbay rang nangagasgas
Ug nangapudpod sa way puas nga paghinubig
Sa dunot nga sakayan sa kahimungawong.
Nan, unsa pay kalingawan sa tigulang kunot
Gawas sa pagkulihad sa hagkot nga lawog
Sa kaligutgot nga namilit sa gihawaan,
Paghagpat sa dapawng miukob sa aslom
Nga bilahan sa tanlag, pagyamyam pabali
Sa orasyon pakubol nga, intawon, uyamot
Lamang panagang sa salamangka sa kalimot.Wednesday, January 7, 2009

SonatinaLOVE AMONG THE RUINS


Maggunitanay ta, unya binanwagan sa bituon,
Latason ta ang hataas nga patag sa kagabhion.


DAPLIN SA BAYBAYON

Sa hanap nga kahaponon
Gilukat sa lumot ang pulseras
Sa gapnod. Gipas-an
Sa sapa ang budhi sa kahayag.
Kinsay wa mahiagom
Sa kapintas sa saad?
Sa unahan nagkatibulaag
Ang mga sumusunod sa dagat,
Nagbugtaw sa alibangbang
Nga dili na mobalik.


PAGMAHAY SA SAKAYANON

Iisa ko daw layag kining panyong umog sa luha
Ug ako mopanaw luwan sa pakyas kong tinguha.


PANAMILIT

Ang kabugason naglaylay sa lapyahan
Sa lawak nga puno sa tagak nga dahon.
Akong higala, bunga sa katulogon,
Sa gabiing may gihambin nga dakbayan.