Monday, July 6, 2009

Bathalan-ong Palad: TUDLO


DUHA KA BATA GIHULGA SA USA KA SILOYBukas ang tabil sa langit
usa ka kamot gitunton
mahimong yugyogon mahimong kapyotan
ipsot sa dayag nga kadaogan
ugaling ang kalibotan gibalhog
sa kalimot gilampornas sa butol
nga batikulon gibilanggo nga nagluko
sa kwadro gipaod nga nagdupa
gitionag sulo gipatakdag
libat nga pangagod gipalut-ag
balikwaot nga talan-awon
ang mga bulabog nanghagtok
daw mga tudlo sa atop
sa kapilya sa unahan
dagan lasang dagan
dayon dayon dahoyag
bisag naay daghang lansang sa dalan
ibtang gipataop sa kadanghag
sa hagdan Nay Nay samaran si Tatay
apan ang singgit gipaligsan sa brotsang buaw
gisilhig sa sudlayng igwad ug way puangod
kon luwatan mo ang damgo
malagmit mapandol ka
dili ka tuod modugo apan
sanglit nahinawomg motulilik ka
mahitumpawak sa kawanangan
ang imong kahimungawong
ug mahulong nga kawang
ang imong kahingawa
ang timbre way koneksyon way kuryente
way tagoanan way pultahan way
kabangaan way hibangkaagan
ang kahadlok bunga sa alimungaw
ang langgam gidagaw lang sa alingiing
sa way pagduha-duha
naglutaw-lutaw nga way kapaingnan
sa ayaay nga huyuhoy