Wednesday, November 10, 2010

Laylay sa Lais
Gipaksit nga panit sa lunhaw nga palwa
Aron ibugkos sa kawayan nga baskit.
Liyok sa kang-a nga baba sa baskit
Gitahi sa lais ang tinastas nga sako
Aron dili mangulpot ang hinog nga tsiko
Nga labo ang unod apan sinaw ang panit.

Gipahiluna sa ulitawo sa iyang abaga
Ang baskit nga tinabonan sa sako.
Libot sa sidsid sa tinastas nga sako
Mihawid ang lais sa baba sa baskit
Nga hait ang lubot nga midapat sa panit
Nga sama kasinaw sa labo nga tsiko.

Tugob sa katam-is ang pahiyom sa dalaga
Nga midawat sa baskit sa humot nga tsiko.
Da lagi, labo kaayo ang unod sa tsiko
Nga sinaw hilamon ang hugot nga panit
Sama sa lais nga nasangit sa baskit
Human langkata ang hait nga sako!Sunday, September 12, 2010

BukongMay butong nga gikutkot sa ilaga
Ug napulak. Siyempre,
Dangtag pipila ka adlaw ang butong nanimaho.
Apan ang bata nga gisugo pagpangahoy naglabaylabay lang
Kay ang butong natabonan sa dahon sa kamansi.
Wa makamatngon ang bata
Kay linghod pa lagi ang iyang panimhot.
Gawas pa, nagkadaiya ang baho
Nga iyang masingo ilawom sa kalubihan:
Baho sa tai sa wati,
Sa tinuoban nga giitlogan sa lamok,
Sa himatyong daob.
Milabay ang panahon.
Ting-init unya ting-ulan.
Mibaha ang sapa sa unahan
Ug ang butong nga misugod nag hiyos naputos
Sa lapok nga lagom
Mao nga wa kini hikit-i sa bata.
Milabay ang panahon.
Ting-ulan unya ting-init,
Ang lapok nga milimin sa butong nauga ug miputi
Uban sa yuta nga naabtan sa baha
Maong wa lang gihapon kini hipalgi sa bata.
Milabay ang panahon.
Ting-init unya ting-ulan,
Ug samtang migitib ug nanahon ang mais
Nahugasan sa panuig ang butong
Nga ukyot na intawon kaayo,
Kolor kape nga puhaw, sama sa yuta.
Milabay ang panahon ting-ulan unya
Ting-init unya ting-init unya
Hulaw....
Ang butong kunot, nga medyo
Nalubong sa darohan,
Nasikaran sa himungaang nangakhag anunugsok
Para sa iyang mga piso
Nga nagsagayab ang pako.
Misulbong kini tungod sa kagaan ug nasiplatan
Sa batang nangahoy nga karon
Bayongbayong lakwig na:
Uy, bukong!
Tuesday, July 20, 2010

Tigmo Amimihig
Sigon sa tigpamaba sa magay
Pisokon ang mata sa garapon
Ug putlan sa dila ang kariton
Sa gabiing banhawon ang patay.

Thursday, July 1, 2010

Lubilubi
TAKONG


Tungtong sa takong,
Batang way hilam-os
Sa bakilid nagpadal-os,
Nagtikungkong.


BUTAY


Gigamit nga silhig
Pahinlo sa hawan,
Sa hayag sa buwan
Kugitang mituskig.


GINIT


Gikan sa bagdoy
Lamyon nga init—
Pinutos sa ginit
Putong balanghoy.


PUTOT


Ay! Tiunay ug tim-os
Ang tuyok sa pihing
Nga pinanggang kasing
Sa ilong tuwapos.Wednesday, April 28, 2010

Sanglitanan sa Kalipay ug Kasakit


1

Ang garbosong kahoy
Lumsan sa huyohoy.

2

Sa bintana sa gibanlas nga panganod
Nagdungaw ang adlaw sa kahimangod.

3

Duda sa mga aninong nanayaw libot sa daob:
Dakong tinonto ang hagawhaw sa taob.

4

Daplin sa misanap nga pantalan sa katugnaw
Inanayng mibukhad ang layag sa kamingaw.

5

Gimantala sa bilyakong balod
Ang gihasol nga tanlag sa lumod.

6

Gisamkon sa gwantes sa doktor
Ang baskog nga binhi sa tumor.

7

Dili matugkad sa unos
Ang pangluod sa timos.

8

Agiwng itom ilawom sa gantangan
Maoy kabilin sa nahanawng pinulongan.

9

Dugo nga midagayday sa kabatoan
Mituhop sa tunob sa talawan.

10

Ang nabuntagan
Sa kasagbotan
Hayan natumog
Sa bugnawng yamog.

11

Libot sa ubanong kilay sa kasakit
Gitahi sa apostol ang gihay sa panagdait.

12

Sagbot sa lubnganan
Habol sa biniyaan.
[kwadro ni Pavel Tschelitchew]Thursday, February 25, 2010

Bathalan-ong Palad: KUMINGKING


TANAMAN SA ALCANTARA


O yam-is nga sapa sa kinabuhi
nagpas-an sa siyam
ka lut-od sa langit
dili maapas gituya gianod
daw dahon daw tudlong giugkat
ang tin-aw-daklit
kong panan-awon
nga gitamay sa yuta
diyotayng udlot nga gihunad
sa nagday-ag nanagunton
nga samad dulot sa bukog
nga naghawid daw tukog
sa lunhawng maskara
sa kamatayonWednesday, January 20, 2010

Bathalan-ong Palad: ANININGSING
MATA SA KAHILOM


sa kapintas sa dulon ug tingga
way bituon way bulan
wa nay kalibotan
mga perlas nanglugmaw
ug mga lit-ag nanggimaw
sa luspad ug lag-it
nga bung-awng gihangga
kansang kamingaw
way day-ong makahubit
maunlod man o matunaw
ang panumdoman
sa halawom nga lim-aw
nga mosanta sa tuaw
ug mopug-ok sa singgit
sa gihasol nga makasasala
niining tun-as nga tanaman
dili ug dili na mapukaw
ang luno nga manulondaMonday, January 11, 2010

Bathalan-ong Palad: TAMBUBUSOG
PAGDAYANDAYAN SA PANGASAW-ONONbuk-a ang kabalisa
nga gilakdan sa bulalakaw
sa taknang buraska apan takulahaw
gidut-ag bug-at nga tug-ab ug yukbo
dat-og sa yam-id ug bakho
nga pinaresag dul-ay
sa gihubak mong mga alagad
(damang bugnan naglukdog kagaangan
dason duha ka porterong angtod
usa surambawng pak-an tuybog tangkugo
usa tutyang balbahutog gipisokot gibutdan
ang duhang kukhan pan-os panit panyawan)
kinsay imong kunhon
prinsesang nagtakoban
dalagang bag-o lang nagbangotan
hibaw-ing way nadutlan
sa lamat sa agwa sa lingla sa kahaponon
way tipal-ong miamag sa alimpatakan
sa magbabalak
way mahagdaw ang espiyang
nanuop nga nagtuwad
sa kasikbit nga salag
naniktik na ang mga kuyabog
dat-ol sa kang-a sa baba sa tubig
sa bahawng lansis sa pinil-an sa silopen
bali ang bangkaw sa pamalaye
nga gipayuhot sa way pupanagana
sa tangkilang lakin-an
sanglit dinhi hupas na ang mga orasyon
nagdanguyngoy ang pangasaw-onon
(bisan ubos sa gahom sa bangaw
tungod sa tigming habwaonon
sa hiniwang ginhawaan sa konsehales
ang katawhan dili makapasaylo
sa estatuwang unay-unayng nahiugbok
dungaw sa dakong atabay)
tadlas sa sanawng kawanangan sa palasyo
diin makasubaw ang salibo
sa kamingaw