Wednesday, January 20, 2010

Bathalan-ong Palad: ANININGSING
MATA SA KAHILOM


sa kapintas sa dulon ug tingga
way bituon way bulan
wa nay kalibotan
mga perlas nanglugmaw
ug mga lit-ag nanggimaw
sa luspad ug lag-it
nga bung-awng gihangga
kansang kamingaw
way day-ong makahubit
maunlod man o matunaw
ang panumdoman
sa halawom nga lim-aw
nga mosanta sa tuaw
ug mopug-ok sa singgit
sa gihasol nga makasasala
niining tun-as nga tanaman
dili ug dili na mapukaw
ang luno nga manulondaMonday, January 11, 2010

Bathalan-ong Palad: TAMBUBUSOG
PAGDAYANDAYAN SA PANGASAW-ONONbuk-a ang kabalisa
nga gilakdan sa bulalakaw
sa taknang buraska apan takulahaw
gidut-ag bug-at nga tug-ab ug yukbo
dat-og sa yam-id ug bakho
nga pinaresag dul-ay
sa gihubak mong mga alagad
(damang bugnan naglukdog kagaangan
dason duha ka porterong angtod
usa surambawng pak-an tuybog tangkugo
usa tutyang balbahutog gipisokot gibutdan
ang duhang kukhan pan-os panit panyawan)
kinsay imong kunhon
prinsesang nagtakoban
dalagang bag-o lang nagbangotan
hibaw-ing way nadutlan
sa lamat sa agwa sa lingla sa kahaponon
way tipal-ong miamag sa alimpatakan
sa magbabalak
way mahagdaw ang espiyang
nanuop nga nagtuwad
sa kasikbit nga salag
naniktik na ang mga kuyabog
dat-ol sa kang-a sa baba sa tubig
sa bahawng lansis sa pinil-an sa silopen
bali ang bangkaw sa pamalaye
nga gipayuhot sa way pupanagana
sa tangkilang lakin-an
sanglit dinhi hupas na ang mga orasyon
nagdanguyngoy ang pangasaw-onon
(bisan ubos sa gahom sa bangaw
tungod sa tigming habwaonon
sa hiniwang ginhawaan sa konsehales
ang katawhan dili makapasaylo
sa estatuwang unay-unayng nahiugbok
dungaw sa dakong atabay)
tadlas sa sanawng kawanangan sa palasyo
diin makasubaw ang salibo
sa kamingaw