Thursday, February 25, 2010

Bathalan-ong Palad: KUMINGKING


TANAMAN SA ALCANTARA


O yam-is nga sapa sa kinabuhi
nagpas-an sa siyam
ka lut-od sa langit
dili maapas gituya gianod
daw dahon daw tudlong giugkat
ang tin-aw-daklit
kong panan-awon
nga gitamay sa yuta
diyotayng udlot nga gihunad
sa nagday-ag nanagunton
nga samad dulot sa bukog
nga naghawid daw tukog
sa lunhawng maskara
sa kamatayon