Tuesday, July 20, 2010

Tigmo Amimihig
Sigon sa tigpamaba sa magay
Pisokon ang mata sa garapon
Ug putlan sa dila ang kariton
Sa gabiing banhawon ang patay.

Thursday, July 1, 2010

Lubilubi
TAKONG


Tungtong sa takong,
Batang way hilam-os
Sa bakilid nagpadal-os,
Nagtikungkong.


BUTAY


Gigamit nga silhig
Pahinlo sa hawan,
Sa hayag sa buwan
Kugitang mituskig.


GINIT


Gikan sa bagdoy
Lamyon nga init—
Pinutos sa ginit
Putong balanghoy.


PUTOT


Ay! Tiunay ug tim-os
Ang tuyok sa pihing
Nga pinanggang kasing
Sa ilong tuwapos.