Wednesday, November 10, 2010

Laylay sa Lais
Gipaksit nga panit sa lunhaw nga palwa
Aron ibugkos sa kawayan nga baskit.
Liyok sa kang-a nga baba sa baskit
Gitahi sa lais ang tinastas nga sako
Aron dili mangulpot ang hinog nga tsiko
Nga labo ang unod apan sinaw ang panit.

Gipahiluna sa ulitawo sa iyang abaga
Ang baskit nga tinabonan sa sako.
Libot sa sidsid sa tinastas nga sako
Mihawid ang lais sa baba sa baskit
Nga hait ang lubot nga midapat sa panit
Nga sama kasinaw sa labo nga tsiko.

Tugob sa katam-is ang pahiyom sa dalaga
Nga midawat sa baskit sa humot nga tsiko.
Da lagi, labo kaayo ang unod sa tsiko
Nga sinaw hilamon ang hugot nga panit
Sama sa lais nga nasangit sa baskit
Human langkata ang hait nga sako!