Monday, December 5, 2011

Trilce III
Ang mga dagko,
kanus-a kaha sila mobalik?
Gibagting na ang alas sayis ni Tiagong Buta,
ug karon ngitngit na kaayo.

Ingon ni Nanay dili siya magdugay.

Aguedita, Nativa, Miguel,
pagbantay sa inyong pag-anha diha, diin
mao pa lay paglabay
sa huyo nga mga kondenado, nanagtapoy
sa ilang mga panumdoman
paingon sa walay kasikas nga mga manokan, diin
ang nagpahilunang mga himungaan
bag-o pa lang nakisaw pag-ayo.
Maayo tingalig magpuyo lang ta dinhi.
Ingon ni Nanay dili siya magdugay.

Ug wala tay angayng kabalak-an. Dali tan-aw na sab ta
sa mga sakayan—ang ako maoy labing nindot sa tanan!—
nga atong gidulaan tibuok adlaw,
wala manggiaway, nga maoy angay natong buhaton:
nahibilin sila sa danaw sa poso, andam,
punog karmelitos para ugma puhon.

Mao nga maghulat ta, buotan
ug walay laing mahimo, alang sa pagbalik, sa mga pamalibad
sa mga dagko, nga kanunay maoy unang mobiya
kanatong mga gagmay dinhi sa balay—
morag di pod ta kahibalong molayas!

Aguedita, Nativa, Miguel?
Nagsangpit, nangapkap ako sa kangitngit.
Wala pod tingali ko nila biyai,
dili pod tingali ako ang nag-inusarang binilanggo.


Thursday, November 24, 2011

Uyamot nga Panalangin
Sa kaguliyang sa kalibotan
Adunay diyotayng mga gutlo

Sa kahinam, diin ang pagsaulog
Mahimong timan-an lamang

Sa usa ka hanap nga pahiyom,
Sama pananglit usa ka hapon

Niana, human molabay ang hataas
Nga panahon, nagkita

Ang hanger ug amerikana.
Balak nga Supak sa Paglambo sa Information TechnologyAng Internet browser
Hinungdan sa kanser.

Ang unggoy sa email
Hait og bangkil.

Maghikog ka? Pwes agi
Sa information highway.

Ikaw mahiunlod
Kon pornoy i-download.

Takboyan sa virus
Ang utok mong pan-os.

Mabungol ug mabuta
Ang hijo de computer.Tuesday, September 6, 2011

Ikog sa Kometa


Ang dalagitang anak sa alahera
Naglukdo sa iyang kaanyag
Sama sa bagtingan sa Katedral.
Ang huyad sa iyang abaga
Daw giinat nga pana
Nga gipunting sa bayabas
Nga kasingkasing sa mga binatilyo.
Likos sa iyang hawak
Miluta ang higot
Sa gitugway nga kabaw
Sa kaibog, nga nag-usap-usap
Sa baliling milipang
Sa hawan sa kahaw-ang.
Sa iyang pagliso nga pinatabanan
Sa basa nga pahiyom
Milugti ang ikog sa kometa
Nga maoy lintunganay
Sa atong kalaay.

Sunday, August 14, 2011

Pakiluoy sa Ulipon sa Gugmang Giatay
Sama kadangog sa amoeba,
Sama kapait-aslom
Sa paramecium,
Ang akong gugma
Malinawong nag-utaw-utaw
Sa kintahay way kisaw
Nga lawod sa pangandoy
Uban sa nakadaiyang mga kagaw,
Tampalasang turutoy
Nga gituhoang kanunay
Andam motakboy
Sa dughang uhaw,
Apan diay nagahilak sa tago,
Nangaliyupo
Nga unta adunay
Mosumpo sa iyang paglatagaw.Wednesday, July 27, 2011

Yawyaw sa Usa ka Maestrong Nalisoan
prolegomena phenomena
Santa Filomena paminawa
ang komunistang katekista
karesmatic matik-matik
tractatus Spartacus
Epictetus emeritus
logico-poeticus
argumentum ornithologicum
langgam madam
tikarol nga way almirol
perikong way Purico
mamam tuam ako andam
dili lang ko inom
tuba pait-aslom
patay-gutom um-om tak-om
takmol paktol
Jose Bakasi Enteng Botikol
susapinday susarasay
tikaday tikaday tikaday
intawon usab si Inday
newborn tiki
nag-ung-ong sa liki
sa kawayan sa kawayanan
sa lawiswis kawayan
lupad panyong palaran
Panyong-Panyang
Tonyong-Tonyang
kasal-kasal lubong-lubong
tikang-tikang tikong-tikong
kasalsal lubongbong
tikangkang tikungkong
kulitog kulitog lapos na
Talina Talina
ang kabaw balhina
di lagi kog bahalina
gusto ko kinutil
kay C P U Y T L
unya si John dos Passos
way sapatos
totus tuus posse comitatus
unggoy gamay miagos
hep hep hurray
is there a ring of debris
around Uranus
naa tingaliy
gumagawas nga tibugol
kay gilok akong kigol
sigi sumbong lubot Intong
long long tabilong
way mata way ilong
kamote paliya talong
nganong makatunong ka
Rainer Roethke Maria Rilke
Jakob Boehme yeah yeah
angkoangka somobiya
sotonlaton mokomoko
maka mamoy mangolmangol
muta mungol waitress kibol
mamatay mabuhi
motindog mogahi
ay puthaw ay bahi
to fill you with gladness
but sadness you feel
banana you peel
and lips you pucker
candy is dandy
but licker is quicker
ha ha bright kaayo ko da
maayo mag hindi dugokin
ng mga dotrekakin
wag lang kwarensingkwen
patay kang bata ka
kinilo lang tingi-tingi ba
tikdol-tidkol duha
Dosdos upat pero
dos por Dosdos walo
do-do mo-mo and so on
powder alcohol lotion
kalokohan yan hala tuwad
tihi-tihi ginamos buwad
palwa lukay tukog
unod ugat bukog
oy nagsajaw pa sija
nagpanjo pa gajod
nagsajawsajaw sija
og sajawng sagujod
kalooy sa Deejos
ang buktot ningheejos
samas matsong hawod
hyumonggos nga inigbawod
mora diayg pisong hyumod
ha ha atays manok tinunoan
itlog kang linumloman
bugok kong tinun-an
gayaya lang bugan

Wednesday, May 18, 2011

Silot sa Usa ka Diktador: Oración Perpetua

1

Gahom.
Kalimot.
Katam-is.

2

Gahom:
Gahom sa katam-is,
Gahom sa kalimot.

Kalimot:
Kalimot sa gahom,
Kalimot sa katam-is.

Katam-is:
Katam-is sa gahom,
Katam-is sa kalimot.

3

Gahom sa katam-is:
Gahom sa katam-is sa kalimot
Gahom sa katam-is sa gahom.

Gahom sa kalimot:
Gahom sa kalimot sa katam-is,
Gahom sa kalimot sa gahom.

Kalimot sa gahom:
Kalimot sa gahom sa katam-is,
Kalimot sa gahom sa kalimot.

Kalimot sa katam-is:
Kalimot sa katam-is sa gahom
Kalimot sa katam-is sa kalimot.

Katam-is sa gahom:
Katam-is sa gahom sa kalimot,
Katam-is sa gahom sa katam-is.

Katam-is sa kalimot:
Katam-is sa kalimot sa gahom,
Katam-is sa kalimot sa katam-is.

4

Gahom sa katam-is sa kalimot:
Gahom sa katam-is sa kalimot sa gahom…

Thursday, March 3, 2011

Ang Biyolin ni Alma


Ang biyolin ni Alma
Buhat sa gugma.

Kini iyang kugoson
Unya ligisligison.

Sa mga tudlong maabtik
Kini moagik-ik.

Sa tumang kalipay
Kini motalidhay.

Apan usahay
Kini manghayhay

Ug sa kalit mosiyagit
Sa tumang kasakit

Kay diay nahituwandos
Sa tumang pag-antos

Diin sa kapit-os
Mga kwerdas mihagtos,

Diin sa kahapdos
Ang dughan nagum-os.