Thursday, March 3, 2011

Ang Biyolin ni Alma


Ang biyolin ni Alma
Buhat sa gugma.

Kini iyang kugoson
Unya ligisligison.

Sa mga tudlong maabtik
Kini moagik-ik.

Sa tumang kalipay
Kini motalidhay.

Apan usahay
Kini manghayhay

Ug sa kalit mosiyagit
Sa tumang kasakit

Kay diay nahituwandos
Sa tumang pag-antos

Diin sa kapit-os
Mga kwerdas mihagtos,

Diin sa kahapdos
Ang dughan nagum-os.