Sunday, August 14, 2011

Pakiluoy sa Ulipon sa Gugmang Giatay
Sama kadangog sa amoeba,
Sama kapait-aslom
Sa paramecium,
Ang akong gugma
Malinawong nag-utaw-utaw
Sa kintahay way kisaw
Nga lawod sa pangandoy
Uban sa nakadaiyang mga kagaw,
Tampalasang turutoy
Nga gituhoang kanunay
Andam motakboy
Sa dughang uhaw,
Apan diay nagahilak sa tago,
Nangaliyupo
Nga unta adunay
Mosumpo sa iyang paglatagaw.