Thursday, November 24, 2011

Uyamot nga Panalangin
Sa kaguliyang sa kalibotan
Adunay diyotayng mga gutlo

Sa kahinam, diin ang pagsaulog
Mahimong timan-an lamang

Sa usa ka hanap nga pahiyom,
Sama pananglit usa ka hapon

Niana, human molabay ang hataas
Nga panahon, nagkita

Ang hanger ug amerikana.
Balak nga Supak sa Paglambo sa Information TechnologyAng Internet browser
Hinungdan sa kanser.

Ang unggoy sa email
Hait og bangkil.

Maghikog ka? Pwes agi
Sa information highway.

Ikaw mahiunlod
Kon pornoy i-download.

Takboyan sa virus
Ang utok mong pan-os.

Mabungol ug mabuta
Ang hijo de computer.