Tuesday, June 16, 2009

Bathalan-ong Palad: KUMAGKO

OEDIPUS REX


ang kahapdos sa akong kuko
nga gitusak sa sanghang kabilya
nga tayaog sima
maoy lamdag sa huning linangkat
sa tinangkal kong hasang
karon liso hamis damlag almohadon
danyos sa sagpa sa saag nga gapasan
dagmal lusot sa pagasong tungkaran
may duha ka (ulo sa)
uwak nga dili mahimas
nagpasiklap nagping-it naghandom
kaha silag sinakdapay
hingpit nga pag-usisa
subay sa gikalamayong bukton
sa mga dakit pinugngang
ginhawa ug dugo midagayday
dulhog sa atabay nga puno
sa gilimod nga kalipay
sa gidumiling pakigdait
sulod sa gantangan sa unod
langsa ang hugot ginaksanay
tadlas sa lawom nga lawod
sa gisapwang bagaybay
tapion sa nag-uylap nga samad
buhing badlis sa nasangit
nga inunlan sa balod
sanglit lumalabay daw aso
gayod ang gugma way paglubad
hayang man o kulob hayan humod
ang lang-og nga kangitngit