Wednesday, August 29, 2012

Alang kang Gerard Manley Hopkins

Sublia kana, sublia,

Kalaw, langgam, ug bukas mga atabay sa dalunggan, mga

kasingkasing-tinubdan, hilabihang tam-isa,

Uban sa balitaw, uban sa balitaw, ligtiw

sa nag-ugdong sugnod binanganan ug mga dinugkal sa

hanayhayng yuta, lupa lupa lupa nga yuta:

Sa hagawhawng takulahaw namulapula ang suhot sa kinaiyahan.

Saturday, June 9, 2012

Ulahig EpektoSi Botyok nakaimbentog bag-ong klaseng pasiaw

Nga moepekto lang kon pipila na ka oras ang milabay.

Tanang maminaw magtungok kay gilaay.Pero samag agipo nga sa ngitngit mogilaw,

Nianang gabhiona mahitimbakuwas ka sa kama

Magtingsi morag masuso nga human na patutya.Monday, April 2, 2012

Trilce XXIV
Pidpid sa daplin sa namulak nga lubnganan
duha ka maria milabay, nanaghilak,
hilak nga tugob sa kasakit.

Ang inawtang sarimanok sa panumdoman
mipatuybo sa iyang lawi
nga atol sa dominggo de ramos gigamit
sa nagdumiling kamot ni Pedro pagkulit
og mga lanog sa seremonyas sa patay ug kabatoan.

Gikan sa daplin sa natugawng lubnganan
duha ka maria mibiya nga nanag-awit.

Lunes.