Tuesday, September 6, 2011

Ikog sa Kometa


Ang dalagitang anak sa alahera
Naglukdo sa iyang kaanyag
Sama sa bagtingan sa Katedral.
Ang huyad sa iyang abaga
Daw giinat nga pana
Nga gipunting sa bayabas
Nga kasingkasing sa mga binatilyo.
Likos sa iyang hawak
Miluta ang higot
Sa gitugway nga kabaw
Sa kaibog, nga nag-usap-usap
Sa baliling milipang
Sa hawan sa kahaw-ang.
Sa iyang pagliso nga pinatabanan
Sa basa nga pahiyom
Milugti ang ikog sa kometa
Nga maoy lintunganay
Sa atong kalaay.