Wednesday, August 29, 2012

Alang kang Gerard Manley Hopkins

Sublia kana, sublia,

Kalaw, langgam, ug bukas mga atabay sa dalunggan, mga

kasingkasing-tinubdan, hilabihang tam-isa,

Uban sa balitaw, uban sa balitaw, ligtiw

sa nag-ugdong sugnod binanganan ug mga dinugkal sa

hanayhayng yuta, lupa lupa lupa nga yuta:

Sa hagawhawng takulahaw namulapula ang suhot sa kinaiyahan.

Saturday, June 9, 2012

Ulahig EpektoSi Botyok nakaimbentog bag-ong klaseng pasiaw

Nga moepekto lang kon pipila na ka oras ang milabay.

Tanang maminaw magtungok kay gilaay.Pero samag agipo nga sa ngitngit mogilaw,

Nianang gabhiona mahitimbakuwas ka sa kama

Magtingsi morag masuso nga human na patutya.Monday, April 2, 2012

Trilce XXIV
Pidpid sa daplin sa namulak nga lubnganan
duha ka maria milabay, nanaghilak,
hilak nga tugob sa kasakit.

Ang inawtang sarimanok sa panumdoman
mipatuybo sa iyang lawi
nga atol sa dominggo de ramos gigamit
sa nagdumiling kamot ni Pedro pagkulit
og mga lanog sa seremonyas sa patay ug kabatoan.

Gikan sa daplin sa natugawng lubnganan
duha ka maria mibiya nga nanag-awit.

Lunes.


Monday, December 5, 2011

Trilce III
Ang mga dagko,
kanus-a kaha sila mobalik?
Gibagting na ang alas sayis ni Tiagong Buta,
ug karon ngitngit na kaayo.

Ingon ni Nanay dili siya magdugay.

Aguedita, Nativa, Miguel,
pagbantay sa inyong pag-anha diha, diin
mao pa lay paglabay
sa huyo nga mga kondenado, nanagtapoy
sa ilang mga panumdoman
paingon sa walay kasikas nga mga manokan, diin
ang nagpahilunang mga himungaan
bag-o pa lang nakisaw pag-ayo.
Maayo tingalig magpuyo lang ta dinhi.
Ingon ni Nanay dili siya magdugay.

Ug wala tay angayng kabalak-an. Dali tan-aw na sab ta
sa mga sakayan—ang ako maoy labing nindot sa tanan!—
nga atong gidulaan tibuok adlaw,
wala manggiaway, nga maoy angay natong buhaton:
nahibilin sila sa danaw sa poso, andam,
punog karmelitos para ugma puhon.

Mao nga maghulat ta, buotan
ug walay laing mahimo, alang sa pagbalik, sa mga pamalibad
sa mga dagko, nga kanunay maoy unang mobiya
kanatong mga gagmay dinhi sa balay—
morag di pod ta kahibalong molayas!

Aguedita, Nativa, Miguel?
Nagsangpit, nangapkap ako sa kangitngit.
Wala pod tingali ko nila biyai,
dili pod tingali ako ang nag-inusarang binilanggo.


Thursday, November 24, 2011

Uyamot nga Panalangin
Sa kaguliyang sa kalibotan
Adunay diyotayng mga gutlo

Sa kahinam, diin ang pagsaulog
Mahimong timan-an lamang

Sa usa ka hanap nga pahiyom,
Sama pananglit usa ka hapon

Niana, human molabay ang hataas
Nga panahon, nagkita

Ang hanger ug amerikana.
Balak nga Supak sa Paglambo sa Information TechnologyAng Internet browser
Hinungdan sa kanser.

Ang unggoy sa email
Hait og bangkil.

Maghikog ka? Pwes agi
Sa information highway.

Ikaw mahiunlod
Kon pornoy i-download.

Takboyan sa virus
Ang utok mong pan-os.

Mabungol ug mabuta
Ang hijo de computer.Tuesday, September 6, 2011

Ikog sa Kometa


Ang dalagitang anak sa alahera
Naglukdo sa iyang kaanyag
Sama sa bagtingan sa Katedral.
Ang huyad sa iyang abaga
Daw giinat nga pana
Nga gipunting sa bayabas
Nga kasingkasing sa mga binatilyo.
Likos sa iyang hawak
Miluta ang higot
Sa gitugway nga kabaw
Sa kaibog, nga nag-usap-usap
Sa baliling milipang
Sa hawan sa kahaw-ang.
Sa iyang pagliso nga pinatabanan
Sa basa nga pahiyom
Milugti ang ikog sa kometa
Nga maoy lintunganay
Sa atong kalaay.