Wednesday, August 29, 2012

Alang kang Gerard Manley Hopkins

Sublia kana, sublia,

Kalaw, langgam, ug bukas mga atabay sa dalunggan, mga

kasingkasing-tinubdan, hilabihang tam-isa,

Uban sa balitaw, uban sa balitaw, ligtiw

sa nag-ugdong sugnod binanganan ug mga dinugkal sa

hanayhayng yuta, lupa lupa lupa nga yuta:

Sa hagawhawng takulahaw namulapula ang suhot sa kinaiyahan.

No comments: