Thursday, November 24, 2011

Uyamot nga Panalangin
Sa kaguliyang sa kalibotan
Adunay diyotayng mga gutlo

Sa kahinam, diin ang pagsaulog
Mahimong timan-an lamang

Sa usa ka hanap nga pahiyom,
Sama pananglit usa ka hapon

Niana, human molabay ang hataas
Nga panahon, nagkita

Ang hanger ug amerikana.
1 comment:

Kalubihan said...

nindot, kalit lang nahanger ug amerikana. Makahunahuna pod gamay usa mongisi :-)