Monday, December 5, 2011

Trilce III
Ang mga dagko,
kanus-a kaha sila mobalik?
Gibagting na ang alas sayis ni Tiagong Buta,
ug karon ngitngit na kaayo.

Ingon ni Nanay dili siya magdugay.

Aguedita, Nativa, Miguel,
pagbantay sa inyong pag-anha diha, diin
mao pa lay paglabay
sa huyo nga mga kondenado, nanagtapoy
sa ilang mga panumdoman
paingon sa walay kasikas nga mga manokan, diin
ang nagpahilunang mga himungaan
bag-o pa lang nakisaw pag-ayo.
Maayo tingalig magpuyo lang ta dinhi.
Ingon ni Nanay dili siya magdugay.

Ug wala tay angayng kabalak-an. Dali tan-aw na sab ta
sa mga sakayan—ang ako maoy labing nindot sa tanan!—
nga atong gidulaan tibuok adlaw,
wala manggiaway, nga maoy angay natong buhaton:
nahibilin sila sa danaw sa poso, andam,
punog karmelitos para ugma puhon.

Mao nga maghulat ta, buotan
ug walay laing mahimo, alang sa pagbalik, sa mga pamalibad
sa mga dagko, nga kanunay maoy unang mobiya
kanatong mga gagmay dinhi sa balay—
morag di pod ta kahibalong molayas!

Aguedita, Nativa, Miguel?
Nagsangpit, nangapkap ako sa kangitngit.
Wala pod tingali ko nila biyai,
dili pod tingali ako ang nag-inusarang binilanggo.


No comments: